Samenwerking thuisorganisatie AristoZorg en Frankenstate

Vanaf 1 december 2018 heeft de thuiszorgorganisatie AristoZorg de zorg in Frankenstate overgenomen. Het huidige verpleegkundig team blijft volledig in tact bij deze samenwerking.
Voordeel voor de eigenaren van Frankenstate is dat er nu ook kortdurende zorg geleverd kan worden die vergoed wordt door de zorgverzekeraars door de eigen verpleegkundigen.
Zowel de alarmering als de nachtzorg blijven aanwezig.